خود محدودیت

بسته پیشنهاد استقبال از 1000 تا £ / € / $

(بازیکنان جدید است. شرط از تعادل واقعی برای اولین بار رخ می دهد. 50X wagering به پاداش و یا هر برنده تولید شده از چرخش آزاد، سهم ممکن است در هر بازی متفاوت است. نیاز wagering به بر شرط پاداش محاسبه تنها پاداش به مدت 30 روز / چرخش آزاد معتبر، معتبر است به مدت 7 روز از موضوع حداکثر تبدیل: 3 بار مقدار پاداش و یا از چرخش آزاد: / £ / € 20. سپرده Skrill به حذف $.شرایط کامل درخواست.)

2

A registered player may, by providing written notice to Goldmancasino , set their own deposit limit per day, week or month.

A written notice from a registered player setting a new deposit limit or reducing an existing deposit limit has an effect upon its receipt by Goldmancasino , or as soon as is practicable thereafter.

A registered player who has set a deposit limit under the foregoing section 1 may, by providing written notice to Goldmancasino , increase or revoke the deposit limit after a minimum waiting period of Seven (7) days from the time of the request, unless the limit is set to zero.

Goldmancasino will not accept a deposit from a registered player contrary to a limit set for that player under this Part.

تماس با ما برای خود محدودیت