Ինքնսահմանափակում

Գրանցված խաղացողը կարող է, գրավոր ծանուցելով Goldmancasino- ին, սահմանել սեփական ավանդի սահմանաչափը օրական, շաբաթվա կամ ամսվա ընթացքում:

Գրանցված խաղացողի կողմից նոր ավանդի սահմանման կամ գոյություն ունեցող ավանդի սահմանաչափը նվազեցնելու մասին գրավոր ծանուցումն ազդում է Goldmancasino- ի կողմից այն ստանալու պահից, կամ դրանից անմիջապես հետո, երբ դա հնարավոր է:

Գրանցված խաղացողը, որը ավանդի սահմանափակում է սահմանել վերոհիշյալ 1-ին մասի համաձայն, Goldmancasino- ին գրավոր ծանուցելով, կարող է ավելացնել կամ չեղյալ համարել ավանդի սահմանաչափը հարցման պահից յոթ (7) օր նվազագույն սպասման ժամանակահատվածից հետո, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ սահմանը դրված է զրոյի:

Goldmancasino- ն չի ընդունի գրանցված խաղացողից ավանդ `ի հակադրություն սույն Մասի ներքո այդ խաղացողի համար սահմանված սահմանաչափի:

Կապ մեզ հետ ինքնասահմանափակման համար